תוכנת גרפים

מאת admin
תוכן מקודם
תוכנת ניתוח טכני

תוכנת גרפים – הינה תוכנה המספקת אופציה לצפייה בגרפים למניות בבורסה.

הגרף בתוכנה בדרך כלל מתחלק לשני מסכים – המסך העליון זהו גרף המחירים – מחירי המניות. והגרף התחתון זהו גרף המחזורים. תוכנת הגרפים יודעת להציג את גרף המחזורים בתצוגת עמודות לגובה. לעומת זאת  גרף המחירים נע באיזורי שיעורי הסחירות של עמודת המנייה. כלומר אם המנייה נסחרה 10 נקודות – אז זהו הגובה של העמודה של הגרף .

תוכנת הגרפים

ניתן להציג את שערי המנייה ב 3 סוגים שונים של תצוגות .

1 . תצוגת עמודות :
שער הפתיחה מסומן בשפיץ שמאלי ואילו שער הסגירה מסומן בשפיץ הימני. צבע העמודה הוא בצבע אדום או ירוק לפי מגמת הנייר באותו היום .

2.תצוגת נרות :
זהו למעשה כמו תצוגת עמודות – רק כאן יש לנר עובי משמעותי,העובי עוזר לאתר במהירות לעין טכנית מיומנת תבניות נרות טכניות כמו פטיש. אוקר,כוכב הבוקר ותבניות נוספות .

3. שערי סגירה – תוכנת הגרפים יודעת לחבר את כלל שערי הסגירה של כל ימי המסחר לגרף אחד בודד.

תוכנת גרפים ידועה בארץ נקראת FXGRAPH – תוכנת גרפים וניתוח טכני לבורסה הישראלית והאמריקאית:

תוכנת גרפים

תוכנת גרפים למסחר

תוכנות הגרפים לעתים משלבות בין הניתוח למסחר עצמו כאשר בתוכנת הגרפים למסחר המנתח מנתח את גרף המנייה – מקבל את ההחלטה ובו מיד מבצע את פקודת המסחר דרך התוכנה.
דרך  זו מאוד מהירה וכן מאוד שימושית מאוד.החיסרון היחיד הוא הקלות שימוש שבה "האצבע נמצאת על ההדק" – כלומר היכולת למכור או לקנות מאוד קלה והפיתוי לחרוג מן השיטה המקובלת מאוד גדול .

תוכנת גרפים