בורסה ניירות ערך

מאת admin
תוכן מקודם
לימודי שוק ההון

בורסה ניירות ערך

בורסה ניירות ערך, כשמם כן הם, ניירות שיש להם ערך. שטר של 20 ₪ הוא דוגמא לנייר ערך. בנוסף לשטרות כסף, ישנם עוד סוגי ניירות ערך רבים הנפוצים שבהם:

  1. מניות – מניה מעניקה למחזיק בה זכות להשפיע על ניהול החברה, ליהנות מרווחיה וליהנות מחלוקת נכסיה אם תפורק.
  2. אגרת חוב – אגרת חוב (אג"ח) היא למעשה הלוואה שניתנה לפירמה או למדינה, ולכן היא מעניקה למחזיק בה זכות לקבל החזרים על חשבון הקרן של ההלוואה וריבית במועדים שנקובים באגרת החוב.
  3. אופציה – אופציה היא הזכות לרכוש או למכור נכס במועד ובמחיר שנקבעו מראש. לזכות הזו יש ערך!
  4. חוזה עתידי – חוזה עתידי הוא, למעשה, הסכם שנעשה כעת, בתנאים שנקבעים כעת, לביצוע עסקה במועד עתידי כלשהו.

לניירות ערך ישנם שני שימושים עיקריים:

  1. גידור סיכונים – באמצעות ניירות ערך יכולות חברות לגדר חלק מהסיכונים שלהן. למשל, חברה העוסקת ביבוא וחוששת מפני עלייה בשער הדולר או האירו יכולה לגדר את הסיכון באמצעות רכישת אופציה על המטבע הרלוונטי או באמצעות ביצוע חוזה עתידי. חברת תחבורה או תעופה החוששת מפני התייקרות מחירי הדלק יכולה לגדר את הסיכון באמצעות חוזה עתידי או אופציה על הדלק וכדומה.
  2. ספקולציה – ספקולציה משמעותה רכישה או מכירה של ניירות ערך לצורך עשיית רווח כספי, ולא לצורך גידור סיכונים. בניגוד למגדרי סיכוני הרוכשים את ניירות הערך כמאין ביטוח, הספקולנטים מנסים לצפות את כיוון התנועה העתידי של נייר הערך ולהרוויח מכך.

ניירות ערך לבורסה

שווקי ההון מציעים, אם כן, מגוון רחב של סוגי ניירות ערך המאפשרים הן גידור סיכונים והן פעילות ספקולטיבית. בשני המקרים נדרש ידע מקצועי כדי לקבל את ההחלטות הנכונות וכלי עבודה איכותיים כדי להוציא אותן לפועל.

ניירות ערך בורסה

בורסה ניירות ערך