בורסה תל אביב

מאת admin
תוכן מקודם
בורסה ישראל

בורסת תל אביב היא הבורסה היחידה הפעילה בארץ למסחר בניירות ערך. היא הוקמה בשנת 1953, ממוקמת ברחוב אחד העם בתל אביב, נמצאת בבעלות 28 גופים פיננסיים הנקראים "חברי בורסה", פעילותה מוסדרת בחוק ניירות הערך והיא מנוהלת על-ידי הרשות לניירות ערך.

בבורסה לניירות ערך של תל אביב נסחרות מניות, אגרות חוב של חברות ושל הממשלה, אגרות חוב להמרה, אופציות על מניות, אופציות על מדדים ועל שערי חליפין, תעודות סל, קרנות נאמנות ועוד.

בסך הכול, נסחרות בבורסת תל אביב, נכון לתחילת שנת 2011, יותר מ- 755 חברות, כאשר 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר משתייכות למדד המעו"ף. בין היתר, כולל מדד המעו"ף את החברות: טבע, כימיקלים לישראל, בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בזק, אסם, שטראוס, פרטנר תקשורת ועוד. מכיוון שמדד המעו"ף כולל את 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, על-פי רוב הן גם בעלות נפח הפעילות הגבוה ביותר בבורסה, ולכן משקיעים רבים מעדיפים לפעול רק בהן.

מעבר למדד המעו"ף, מדדים מרכזיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב הם מדד תל אביב 100 הכולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר (הוא כולל בתוכו את החברות השייכות למדד המעו"ף), מדד יתר 50 הכולל את 50 החברות ביותר שלא נכללות במדד תל אביב 100, ומדדים סקטוריאליים: מדד ת"א טכנולוגיה, מדד ת"א פיננסים, מדד ת"א נדל"ן, מדד ת"א נפט וגז, מדד ת"א תקשורת ומדד ת"א ביטוח.

בורסת תל אביב

בבורסה נסחרות תעודות סל רבות המבוססות על מדד המעו"ף (שנקרא גם מדד תל אביב 25), חלקן מאפשרות להרוויח כשהמדד יורד ("שורט" על המדד), ואחרות ממונפות, כלומר הן מאפשרות להרוויח (או להפסיד) יותר משיעור עליית או ירידת המדד.

מגוון סוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסת תל אביב מאפשרים, למעשה, לכל משקיע או ספקולנט למצוא את ערוצי הפעילות המתאימים לו, ולעסקים לגדר חלק ניכר מהסיכונים הכלכליים הניצבים בפניהם (למשל, שינויים בשער חליפין).

תל אביב