איך להשקיע בבורסה ?

מאת admin
תוכן מקודם
בורסה ישראל

איך להשקיע בבורסה

הניתוח הטכני הוא כלי מרכזי בארגז הכלים של משקיעים וסוחרים מכיוון שהוא מאפשר להם לקבל החלטות באופן מושכל, תוך כדי הגבלת הסיכון שהם לוקחים על עצמם. הבא נבחן את סוגי המידע שניתן להפיק מניתוח טכני כדי להרוויח כסף.

זיהוי המגמה הראשית

הניתוח הטכני מכיר מספר תבניות המצביעות ברמת אמינות גבוהה יחסית על הכיוון העתידי של תנועת המחיר. בשלב ראשון, מי שרוצה להרוויח כסף בעזרת ניתוח טכני חייב לזהות תבניות כאלה. במאמרים נוספים נכיר לעומק כמה מהתבניות המרכזיות.

טריגר – באיזה מחיר בדיוק נכנסים לעסקה

לאחר שזוהתה תבנית המצביעה על כיוון התנועה הצפוי של נייר הערך, יש לקבל החלטה לגבי התנאים המדויקים שצריכים להתקיים בכדי שנכנס לעסקה, ומהו המחיר המדויק שבו ברצוננו להיכנס לעסקה.

אם ככה :

איך להשקיע בבורסה ?

קטיעת הפסד

כדי להרוויח כסף בשוק ההון באופן עקבי, המשקיע או הסוחר חייב לדעת לקטוע את הפסדיו בעודם קטנים. הניתוח הטכני עוזר לנו להגדיר – בדרך כלל מראש – באיזה תנאים נקבע שהתחזית שלנו אינה מתגשמת ועלינו להודות בטעות ולקטוע את ההפסד.

הגבלת סיכון

לאחר שהגדרנו מראש באיזה תנאים נכיר בכשל של התבנית, ביכולתנו לקבוע מראש מהו הסיכון הכספי שניקח על עצמנו בכל עסקה.

יעד רווח

הניתוח הטכני מסייע לנו להגדיר מראש מהו יעד הרווח שלנו.

כדי להרוויח כסף מניתוח טכני עלינו לדעת לזהות תבניות בעלות אחוזי הצלחה גבוהים יחסית בחיזוי התנועה העתידית של נייר הערך, שבנוסף מציעות יעד רווח גבוה יותר מאשר גובה ההפסד הצפוי במקרה של כישלון. כמו כן, עלינו להגביל את הסכום הכספי שאנו מוכנים להפסיד בכל עסקה, על-פי רוב מומלץ שההפסד המרבי בכל עסקה בודדות לא יעלה על 1% מגודל
התיק

איך להשקיע בבורסה ?

איך להשקיע בבורסה